High Scores

1 x.emillie.x : 7671
2 xoshkoshx : 7056
3 obigdogo : 1249
4 tinker : 250
5 suzanne_kupari : 166
6 sara_pixler : 161
7 sophia_smile : 124
8 jhay18 : 117
9 ufo_tokyo : 86
10 poison_ivy2 : 78

Sudoku